Số điện thoại: 0326304949
Email: kakshirt@gmail.com
Địa chỉ: 174/33 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ