Chính sách bảo mật

Khi sử dụng sản phẩm của KAKStore, quý khách hãy tin tưởng cung cấp thông tin của quý khách cho chúng tôi. KAKStore chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ thông tin của quý khách. 

 

1. Mục đích và khuôn khổ thu thập dữ liệu khi đặt áo in theo yêu cầu

Việc thu thập dữ liệu tại KAKStore bao gồm Thông tin liên hệ:

- Tên người đặt
- Email
- Số điện thoại

Tiếp theo là: Thông tin mẫu áo

- Mặc: mặc trước hoặc mặc sau của áo.

- Vị trí ngang

- Vị trí dọc

- Ghi chú

 

2. Mục đích thu thập dữ liệu Thông tin thanh toán

- Họ và tên

- Email

- Số điện thoại

- Địa chỉ

- Tỉnh/thành phố

- Quận Huyện

- Ghi chú

Những thông tin này, quý khách hàng bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của KAKStore. Mục tiêu của việc cung cấp thông báo là vì KAKStore sẽ can hệ công nhận, bảo đảm quyền lợi cho quý khách khi quý khách đăng ký dùng dịch vụ của chúng tôi.

Quý khách sẽ tự chịu bổn phận về lưu giữ và bảo mật các hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và cả hòm thư điện tử của mình. ngoại kém chất lượng , quý khách còn có bổn phận thông tin kịp thời cho KAKStore về các hàng vi sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật để chúng tôi có biện pháp giải quyết ăn nhập .